Ανακαινίζω - Κερδίζω

Προχωρώντας ένα βήμα μπροστά, δημιουργήσαμε ένα πλέγμα παρεχόμενων υπηρεσιών, ειδικά για εσάς που επιθυμείτε την εξωτερική η εσωτερική αναβάθμιση της κατοικίας η του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις, δίδοντας την δυνατότητα δημιουργίας νέας μορφής και λειτουργίας του ακινήτου σας. Με το σύστημα «Face lifting» της  Artec- Γ.Γκουβάκης και Συνεργάτες Μηχανικοί προτείνουμε λύσεις για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.

Η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων σε συνδυασμό με την επιλογή συγκεκριμένων αλλαγών δίνουν νέα πνοή λειτουργίας και αισθητικής.

Το πλαίσιο συνεργασίας μας στηρίζεται σε ισχυρά θεμέλια συμφωνιών και είναι βασισμένο στις εν συνεχεία αναφερόμενες ενέργειες:

•    Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών.

•    Ψηφιακές φωτογραφίες του ακινήτου.

•    Αρχική προσέγγιση των επεμβάσεων.

•    Τεχνική έκθεση.

•    Προμελέτη (τουλάχιστον τρεις προτεινόμενες λύσεις).

•    Παρουσίαση των λύσεων στους ενδιαφερόμενους.

•    Προσαρμογή τυχόν παρατηρήσεων επί των σχεδίων.

•    Έγκριση προμελέτης.

•    Διαμόρφωση τρισδιάστατης απεικόνισης και φωτορεαλισμού. 

•    Επιλογές  υλικών,  χρωμάτων, φωτισμού και τεχνοτροπίας.

•    Πρώτη εκτίμηση κόστους και χρονοδιαγράμματος εργασιών.

•    Παρουσίαση οριστικής μελέτης με σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών και απεικονίσεις 

τρισδιάστατες με φωτορεαλισμό.

•    Έγκριση οριστικής μελέτης.

•    Σύνταξη και έγκριση συμβάσεως έργου με σαφή τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών.

•    Πλήρη κατασκευή 

Με συγκεκριμένο προϋπολογισμό κόστους και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Η σωστή μεθοδολογία, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την επιλογή σύγχρονων υλικών και νέων τεχνολογιών, μας οδηγεί σε επιτυχή αποτελέσματα ποιοτικών αλλαγών αναδημιουργίας του ακινήτου σας.

Για συντηρήσεις και επισκευές εξετάζουμε άμεσα τις εγκαταστάσεις σας  και υποβάλλουμε σχετική έκθεση αυτοψίας μακροσκοπικού ελέγχου. Εκτός της  εν λόγω εκθέσεως σας γνωρίζουμε τις απαραίτητες επεμβάσεις, με σχετικό προϋπολογισμό δαπανών, και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών.

Με σύγχρονο σχεδιαστικό πνεύμα και κατασκευαστικές εφαρμογές νέας τεχνολογίας, δημιουργούμε μαζί σας τους χώρους που αντανακλούν τις αισθητικές και λειτουργικές σας  προτιμήσεις.

Ο καιρός

Διαφήμιση