Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)

housesΈκδοση οικοδομικών αδειών με πιο απλές διαδικασίες

Έλεγχος δομικών εφαρμογών από επιθεωρητές δόμησης

Νέα μέτρα μελετά το αρμόδιο Υπουργείο – και ιδιαίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Σηφουνάκης - για την καλύτερη λειτουργία των Πολεοδομιών, τον συστηματικό έλεγχο αυθαίρετης δόμησης, αλλά κυρίως της δημιουργίας ενός σύγχρονου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).Μέτρα που θα συμβάλλουν θετικά προς την τακτοποίηση χρόνιων προβλημάτων.

Ο νέος ΓΟΚ είναι θέμα που ακούμε ή διαβάζουμε επί μακρό χρονικό διάστημα ότι θα γίνει πράξη – χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εφαρμοστεί.

Η απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών από τις Πολεοδομίες με συνυπευθυνότητα κράτους, μηχανικών και ιδιοκτητών είναι μια παλιά ιστορία που παραμένει … στις σκέψεις των εκάστοτε διοικούντων.

Αλλά και οι έλεγχοι της αυθαίρετης δόμησης είναι επίσης παλιά … ιστορία.

Οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί αλλάζουν αλλά οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι.

Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις προς θετικές κατευθύνσεις. Απαιτείται η εφαρμογή ενός ρεαλιστικού μεγαλόπνοου υλοποιήσιμου «τεχνικού μοντέλου» γραφειοκρατικής υποδομής.

Οι ιδιοκτήτες, οι μηχανικοί, οι υπάλληλοι φωνάζουν δυνατά επί σειρά ετών για τις απαιτούμενες τομές. Άραγε το κράτος θα ακούσει;

Ο καιρός

Διαφήμιση