Η μόλυνση του περιβάλλοντος δημιουργεί το 30% των ασθενειών.

nefosΗ ατμοσφαιρική ρύπανση και η μόλυνση των υδάτων και του εδάφους δημιουργούν σοβαρά δυσμενείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας δεν πρέπει να παραμείνουν ως απλοί αριθμοί.

Η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι επιβεβλημένη η ενημέρωση για τα μέτρα θωράκισης ενάντια στις κύριες πηγές μόλυνσης.

 

Ακόμη και στα σπίτια μας θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εστίες μικροβίων.

Ενώ το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό πόσο κυρίαρχο ρόλο παίζει σε βλάβες της υγείας μας.

Η ουσιαστική πρόληψη υπέρ της υγείας μας ξεκινά με την μάθηση περί της μόλυνσης του περιβάλλοντος και συνεχίζεται με την εφαρμογή μέτρων προστασίας.

Γνωρίζουμε τις αιτίες που δημιουργούν ρύπους, τα σημεία που ευρίσκονται και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Είναι χρήσιμο για το πολυτιμότερο αγαθό- την υγεία- να οργανώσουμε καλύτερα τη ζωή μας.

Να εξασφαλίσουμε ποιότητα ζωής με υψηλό δείκτη προστασίας υπέρ της υγείας.

Ο καιρός

Διαφήμιση