Η σωστή ανακύκλωση εξασφαλίζει το καλύτερο περιβάλλον

tn_anakiklosi_1Ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από τα σκουπίδια είναι η αρχή μιας επιτυχούς ανακύκλωσης.

Μην λησμονείτε ότι οι συσκευασίες για ανακύκλωση πρέπει να είναι εντελώς άδειες από υπολείμματα.

Τοποθετείστε στον μπλέ κάδο χάρτινες, πλαστικές, γυάλινες και αλουμινένιες συσκευασίες, χύμα και όχι δεμένες σε σακούλες.

Συμβάλλοντας στην ανακύκλωση δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους!

Ο καιρός

Διαφήμιση