Πράσινα δάνεια κατοικίας για εξοικονόμηση ενέργειας

Η καλύτερη ποιότητα ζωής σήμερα πλέον έχει άμεση σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας με οικονομικό όφελος.

Οι τράπεζες ήδη δίνουν δάνεια για:

  • τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων, κουφωμάτων με ρολά κτλ.
  • Βελτίωση θερμομονώσεων τοίχων
  • Μονώσεις ταράτσας
  • Κατασκευή θερμομονωτικού εξωτερικού κέλυφους

Τα πράσινα δάνεια χρηματοδοτούν τις εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι σας με τους εξής τρόπους:

  1. Κάλυψη 100% του κόστους
  2. Προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο
  3. Με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου
  4. Επιλογή διάρκειας αποπληρωμής με ευελιξία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας www.c2c-artec.gr

Ο καιρός

Διαφήμιση