Περιβαλλοντικά

Οικονομία στην ενέργεια επιτυγχάνουμε:

  • Κλείνοντας τους διακόπτες ηλεκτρικών συσκευών που δεν χρησιμοποιούμε
  • Εξασφαλίζοντας στο σπίτι την μέγιστη δυνατή θερμομόνωση
  • Χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια
  • Πραγματοποιώντας σωστές αγορές ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής κλάσης Α++, Α+ και Α

Ανακύκλωση

anakykloshΌλοι οι πολίτες θα πρέπει να συμβάλλουμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

Να εργα­σθούμε δυναμικά προκειμένου όλοι οι φορείς, σχολεία, σύλλογοι και κά­τοικοι να συμμετέ­χουν στο Πρόγραμ­μα "Δήμος - Ανακύκλωση". Από το γυαλί ,το αλουμίνιο, το χαρτί κτλ πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι εάν στηρίξουν το πρόγραμμα αυτό εξοικονο­μούνται :

  • Πολύτιμες πρώτες ύλες
  • Συνάλλαγμα
  • Ενέργεια

και κυρίως

  • Προστατεύουμε το περιβάλλον

Σελίδα 3 από 3

3
Επόμενο
Τέλος

Ο καιρός

Διαφήμιση