Πρόταση για την επιλογή θέσης τοποθέτησης του Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΥΠ’ ΑΡΙΘ 8/2011

Παπάγου σήμερα την 27η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90) συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 9690/20-4-2011 προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Χρύσας Παρίση.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών ευρέθησαν παρόντα 10 και απούσα 1 ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Χρύσα Παρίση, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία Νικολαϊδου, Ευστάθιος Κίντζιος, Ηλίας Μωραγιάννης, Χριστίνα Θωμοπούλου, Μιχαήλ Χατζής, Γεώργιος Τσουροπλής, Αλέξανδρος Μελισσάρης – Παπανικολάου, Νεφέλη – Αντωνία Μπίτση.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αικατερίνη Κομιώτη.

η Πρόεδρος κα Χρύσα Παρίση, παρουσία του ειδικού γραμματέα υπαλλήλου Λουκά Στραβόλαιμου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

2ο ΘΕΜΑ : Πρόταση για την επιλογή θέσης τοποθέτησης του Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Η Πρόεδρος κυρία Χρύσα Παρίση, εισηγούμενη το θέμα, είπε ότι ο Σύνδεσμος Μακεδόνων και Θρακών Παπάγου – Χολαργού, δώρισε στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού έναν ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκειμένου να τοποθετηθεί σε θέση του Δήμου.

Ο ανωτέρω Σύνδεσμος, πρότεινε ως θέσεις :

α. Την είσοδο του Δήμου από τη Λεωφόρο Παν. Κανελλόπουλου ( έναντι μεγάρου Α.Ο.Ο.Α.) και

β. Τον προ του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού χώρο.

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, ζήτησε την εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου για τη θέση τοποθέτησης του ανδριάντα.

Σύμφωνα με έγγραφο του Συνδέσμου Μακεδόνων και Θρακών Παπάγου – Χολαργού, ο ανδριάντας βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής του προπλάσματος. Ο ανδριάντας θα είναι ορειχάλκινος και θα τοποθετηθεί επί αναλόγου μεγέθους μαρμάρινης βάσης. Σχέδιο του ανδριάντα, με βάση και τον περιβάλλοντα χώρο, θα υποβληθεί μόλις καθοριστεί ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί. Το σύνολο των εξόδων ( αμοιβή γλύπτριας, χύτευση, μεταφορές, κατασκευή βάσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου), αναλαμβάνεται εξ ‘ ολοκλήρου από τον αρχιτέκτονα κύριο Μπάμπη Στάϊκο, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει προβεί στο παρελθόν και σε άλλες δωρεές προς το Δήμο Παπάγου. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

Η τοποθέτηση ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αττική, αποτελεί πανελλήνιο αίτημα εδώ και δεκαετίες. Πολλοί σύλλογοι, φορείς και σωματεία στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, έχουν θέσει ως στόχο την τοποθέτηση ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αττική. Αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται και από Μακεδονικές Ενώσεις ομογενών. Στο διαδίκτυο υπάρχει εκτενής συζήτηση για το θέμα, ενώ, ειδικά στο Facebook, υπάρχει σελίδα με τον τίτλο « ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», με άνω των 10.000 μέλη.

Κατά συνέπεια, η θέση που θα προταθεί για την τοποθέτηση του ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πρέπει να είναι προβεβλημένη, ώστε να είναι ορατός από όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να μην περιορίζεται στα στενά όρια του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται ως καταλληλότερη θέση αυτή επί της νησίδας μεταξύ της οδού Πίνδου και της λεωφόρου Παν. Κανελλόπουλου. Η θέση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται σε σημείο από το οποίο διέρχονται οι εισερχόμενοι προς την Αθήνα και οι μεταβαίνοντες προς το αεροδρόμιο «Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», μεταξύ των οποίων πολλοί ξένοι, ηγέτες χωρών και άλλες προσωπικότητες.

 

Μετά το πέρας της εισήγησης, το λόγο έλαβαν πολλοί Σύμβουλοι προκειμένου να τοποθετηθούν επί του θέματος.

Ο Σύμβουλος κύριος Γεώργιος Τσουροπλής, δήλωσε : «Συμφωνώ ,κατ’ αρχήν με τη δωρεά, αλλά θα ήταν καλύτερο να δίδονται προτεραιότητες σε κοινωνικές ανάγκες με ανθρώπινες προεκτάσεις».

Ο Σύμβουλος κύριος Αλέξανδρος Μελισσάρης, δήλωσε : « Είμαι κάθετα αντίθετος με την τοποθέτηση του ανδριάντα ανεξαρτήτως θέσεως. Συνεπώς, προτείνω να μην τοποθετηθεί πουθενά».

Ο Σύμβουλος κύριος Μιχαήλ Χατζής δήλωσε : « Καλώς να τοποθετηθεί ο ανδριάντας, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ιστορία μας».

Ο Σύμβουλος κύριος Παναγιώτης Κανελλόπουλος δήλωσε : « Συμφωνώ και με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά και με τον προτεινόμενο χώρο».

Ο Σύμβουλος κύριος Ευστάθιος Κίντζιος δήλωσε : «Συμφωνώ, διότι η διάσωση της Ιστορικής Μνήμης, είναι βασική για την επιβίωσή μας ως Έθνος» .

Κατόπιν των ανωτέρω, το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και το Τοπικό Συμβούλιο                                            

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 8 ΝΑΙ έναντι 2 ΟΧΙ ( των κ.κ. Αλέξανδρου Μελισσάρη και Νεφέλης – Αντωνίας Μπίτση)

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την τοποθέτηση του Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί της νησίδας που βρίσκεται μεταξύ των οδών Πίνδου και Λεωφόρου Παν. Κανελλόπουλου, για τους λόγους που αναφέρονται εκτενώς στην εισήγηση.

Η Πρόεδρος

Χρύσα Παρίση

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Μαρία Νικολαϊδου

Ευστάθιος Κίντζιος

Ηλίας Μωραγιάννης

Χριστίνα Θωμοπούλου

Μιχαήλ Χατζής

Γεώργιος Τσουροπλής

Αλέξανδρος Μελισσάρης - Παπανικολάου

Νεφέλη – Αντωνία Μπίτση 

Μερικές απαραίτητες διευκρινίσεις:

Το πρόπλασμα είναι σε μικρογραφία. Το πραγματικό μέγεθος του αγάλματος θα υπερβαίνει σε μήκος τα 4 μέτρα.

Ο αναβάτης του προπλάσματος είναι ενδεικτικός. Στον ανδριάντα ο Αλέξανδρος θα παρίσταται μεγαλύτερος, σε στιγμή μάχης, φέροντας θώρακα και κρατώντας με το δεξιό χέρι σάρισα.

 

  1. Η βάση του ανδριάντα θα τοποθετηθεί προ του έλατου.
  2. Θα απομακρυνθούν η διαφημιστική πινακίδα και οι σημαίες.
  3. Θα γίνει ανάπλαση του όλου περιβάλλοντος χώρου, όπως:
  • Θα διαμορφωθεί κατάλληλα η περίφραξη (ανύψωση με τοιχίο, παρτέρι περιμετρικά, κλπ)
  • Θα ανυψωθεί το έδαφος και θα στρωθεί με πράσινο χλοοτάπητα.

Ο καιρός

Διαφήμιση