Έφιππος ανδριάντας Μ. Αλεξάνδρου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Τεχνική Υπηρεσία

Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σχετικά με το θέμα: Ορισμός μελών για συμμετοχή στην επιτροπή κρίσης καλλιτεχνικής αρτιότητας δωρούμενου αγάλματος (έφιππος ανδριάντας Μ. Αλεξάνδρου) και καθορισμός θέσης για την τοποθεσία του.

 

Με το υπ’ αρ. 4715/25-2-11 έγγραφο του ο Σύλλογος Μακεδόνων κ’ Θρακών Παπάγου-Χολαργού «η Βόρεια Ελλάς» γνωστοποίησε στον Δήμο δωρεά ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (έφιππος ανδριάντας), έχει δε αναθέσει την εκτέλεση του έργου σε γλύπτρια κ’ το πρόπλασμα του ανδριάντα είναι σχεδόν έτοιμο.

Επίσης στο έγγραφό του ο σύλλογος προτείνει ως κατάλληλους δυο χώρους -τοποθεσίες για την εγκατάσταση του αγάλματος,

α) στην είσοδο του Παπάγου από την οδό Κατεχάκη κ’

β) τον χώρο προ του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Κατόπιν αυτού κ’ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κ’ την με αρ. 8535/Γεν. Δ/ γη 73/3-5-80 του Υπουργείου Εσωτερικών, απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκρότηση επιτροπής η οποία κρίνει από καλλιτεχνική άποψη κ’ αρτιότητα το έργο, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας αισθητικής. Επίσης απαιτείται ο καθορισμός του κοινόχρηστου χώρου όπου θα τοποθετηθεί το άγαλμα.

Η επιτροπή συγκροτείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας από κατάλληλα πρόσωπα εκ των οποίων δυο ορίζονται από τον Δήμο.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει:

Α) Να προτείνει δυο άτομα κατάλληλα ως μέλη επιτροπής κρίσεως (με τους αναπληρωματικούς της) καλλιτεχνικής αρτιότητας καλλιτεχνικού έργου, και

Β) Να καθορίσει τον κοινόχρηστο χώρο που θα παραχωρηθεί για την τοποθέτηση του αγάλματος.

 

Θεώρηση                                                                                                                                   Σύνταξη

Ο καιρός

Διαφήμιση