Αποφάσεις ΔΣ Παπάγου Χολαργού

Παραχώρηση δημοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ του Δήμου Παπάγου Χολαργού, για χρήση ή / και διαχείριση

Έγκριση του απολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Παπάγου, οικονομικού έτους 2010.

Έγκριση του απολογισμού των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Παπάγου, οικονομικού έτους 2010.

Συμπλήρωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων «ΔΑΟΧ» και «ΠΠΚ» κατόπιν παραιτήσεων και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Επιλογή εταιρείας για αποκομιδή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. (ΑΗΗΕ)

Ενημέρωση και συζήτηση επί του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί με τα έργα του Δήμου στην Αγία Σκέπη.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2011.

Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2011.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

Ο καιρός

Διαφήμιση