Προτεινόμενο σχέδιο δράσης για το νέο Δήμο με σκέψεις, απόψεις, θέσεις και προτάσεις

Μέχρι σήμερα οι Δημοτικές Παρατάξεις δημιουργούσαν το δικό τους πρόγραμμα δράσης. Σήμερα πλέον οι Πολίτες προτείνουν το δικό τους πρόγραμμα και ζητούν να αξιοποιηθεί καταλλήλως.

Εμείς σήμερα, βάζουμε τις βάσεις διαλόγου για τη σύνθεση ενός ρεαλιστικού-υλοποιήσιμου δημοτικού προγράμματος, που έχει θεμέλια διαμορφωμένα από τους πολίτες του νέου Δήμου Παπάγου-Χολαργού και απευθύνεται στους παραλήπτες οι οποίοι είναι οι Δημοτικές Παρατάξεις.

Πράσινο και περιβάλλον

Το φυσικό περιβάλ­λον αποτελείτο βασι­κό στοιχείο της ποι­ότητας ζωής μας. Μπορούμε να το προστατεύσουμε και να το ενισχύσουμε.

Με την άμεση δένδροφύτευση της περιοχής μεταξύ του Παπάγου-Χολαργού και της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. Επίσης να δεντροφυτευτούν όλοι οι χώροι κατά μήκος των πεζοδρομίων, οι πλατείες, τα πάρκα και τα προκήπια των κατοικιών.

Να δημιουργηθούν Δημοτικά Φυτώρια όπου θα καλλιεργούνται διάφορα είδη δένδρων και λουλουδιών τα οποία θα φυτεύονται σε δημοτικούς χώρους

Να αποκατασταθούν και προστατευθούν οι διάδρομοι που χρησιμοποιούν οι περιπατητές του Υμηττού.

Να γίνει πράξη το πρόγραμμα "Νέοι και Περιβάλλον" και να ενισχυθεί ο εθελοντισμός

Να ιδρυθεί Δημοτικό Γραφείο Περιβάλλοντος για την καλύτερη προστασία των δασικών περιοχών και των χώρων πρασίνου γύρω από την πόλη μας

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Ο καιρός

Διαφήμιση