Ενημερωτική συνάντηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων της Μειοψηφίας

Στις 24/09/2014 και ώρα 10:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, κ. Θανάση Αυγουρόπουλου, διεξήχθη συνάντηση με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων της Μειοψηφίας.
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και παρέστησαν οι κ.κ. Τίγκας Κ., Ζήκας Π., Κεχρής Ι. Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος Χ. & Πολυκαλά Χρ.
Επίσης παρέστησαν, ο Δ/ντής Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, κ. Σοφιανίδης Θ., καθώς και οι Προϊστάμενοι κ.κ. Αυγουστάκης Π., (Πολιτικής Προστασίας & Καθαριότητας), Βατικιώτης Α., (Πρασίνου), Βελιανίτης Β., (Γραφείου Κίνησης)  και ο κ. Ανδριτσάκης Ι. (Επόπτης Καθαριότητας).
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων:
1. Για το υπάρχον προσωπικό, το μηχανολογικό εξοπλισμό, τα προγράμματα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου, καθώς και για όλα τα τρέχοντα προβλήματα. 
2. Για συγκεκριμένες αποφάσεις της νέας διοίκησης που έχουν σχέση με την Καθαριότητα και εφαρμόστηκαν τις πρώτες δέκα ημέρες του Σεπτεμβρίου όπως: 
Την επαναλειτουργία του Πλυντηρίου Κάδων, 
Τη λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας που έχει σχέση με την καθαριότητα και το πλύσιμο, με ειδικό πλυστικό μηχάνημα, των χώρων που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι καθαριότητας και πέριξ αυτών, 
Την ενίσχυση των δρομολογίων καθαριότητας της Κυριακής στην περιοχή του Παπάγου από  ένα σε δύο, 
Την αύξηση των πεζοπόρων οδοκαθαριστών κατά το Σαββατοκύριακο στις Παιδικές Χαρές, Πάρκα, Πλατείες, περιβάλλοντες χώρους Εκκλησιών και κεντρικά σημεία.
3. Για την απόφαση της νέας Δημοτικής Αρχής για αναδιοργάνωση και επανακαθορισμό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη. Όπως π.χ. τη δημιουργία ενός εργοταξίου για την Καθαριότητα και ενός για το Πράσινο
4. Για το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τους 1.500 ιδιωτικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι στην περιοχή του Παπάγου και έχει σχέση με την υγεία των Εργαζομένων στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
5. Για την αποδοχή, εκ μέρους της Διοίκησης του Δήμου, του αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας για ετήσιο εμβολιασμό, καθώς και των απαραίτητων εξετάσεων όλων των απασχολουμένων στην Καθαριότητα και το Πράσινο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις. 
Στη συνέχεια μίλησαν ο Δ/ντής και οι Προϊστάμενοι, ο καθένας στον τομέα ευθύνης του, οι οποίοι απάντησαν και σε σχετικές ερωτήσεις των προσκεκλημένων.
Τέλος τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων για ότι έχει σχέση με την Καθαριότητα, την Ανακύκλωση και το Πράσινο του Δήμου μας και ορισμένοι κατέθεσαν σχετικές προτάσεις και άλλοι επιφυλάχτηκαν να τις καταθέσουν τις επόμενες ημέρες.
Κατά κοινή ομολογία ήταν μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση, η οποία ήταν ωφέλιμη, τόσον για τους εκπροσώπους της Μειοψηφίας, όσο και για τη Διοίκηση του Δήμου.
 

Ο καιρός

Διαφήμιση