Η αλήθεια για την ενοποιημένη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

Χολαργός, 6 Φεβρουαρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αλήθεια για την ενοποιημένη Διεύθυνση  Περιβάλλοντος,  Καθαριότητας και  Πρασίνου

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

            Ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας προσάπτουν στη δημοτική αρχή  την ανυπόστατη κατηγορία ότι δεν έχει ενοποιήσει την Υπηρεσία  Καθαριότητας του Δήμου μας και υπόσχονται ότι, όταν «έλθουν αυτοί στα πράγματα» θα την οργανώσουν καλύτερα.

Αυτή η κατηγορία είναι όχι μόνο ανυπόστατη αλλά και ψευδής. Γιατί από τον πρώτο χρόνο, της θητείας μας, συντάξαμε το νέον Οργανισμό του Δήμου(ΦΕΚ 312 5Β/2012) και, στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου, δημιουργήσαμε μία και μόνο Διεύθυνση : τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου (Διεύθυνση ΠΕ-ΚΑ-ΠΡΑ). Αυτή η Διεύθυνση έχει ένα Διευθυντή, μία Γραμματεία, ένα Αρχείο και συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα που καλύπτουν όλο το Δήμο και, επομένως, και τις δύο δημοτικές κοινότητες :

·        Τμήμα Καθαριότητας,

·        Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος-Πρασίνου,

·        Τμήμα Κίνησης-Επισκευής-Συντήρησης Οχημάτων και

·        Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Στον τομέα καθαριότητας, η επιλογή μας είναι το Τμήμα Καθαριότητας να έχει δύο κλιμάκια καθαριότητας, ένα για κάθε δημοτική κοινότητα. Σε κάθε κλιμάκιο προΐσταται ένας Αντιδήμαρχος (ο Τοπικός Αντιδήμαρχος) ενώ ο ένας εξ΄αυτών (ο αρχαιότερος) έχει το συντονισμό  και το γενικότερο έλεγχό του.

            Στα δύο κλιμάκια καθαριότητας έχει κατανεμηθεί το προσωπικό καθαριότητας καθώς και οι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και λοιποί τεχνίτες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δημοτικής κοινότητας, με το κλιμάκιο του Χολαργού να είναι πολυπληθέστερο, λόγω του μεγέθους του Χολαργού. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από τους Επόπτες Καθαριότητας (ένα για κάθε κλιμάκιο) και τους βοηθούς τους. Επίσης, κάθε κλιμάκιο διαθέτει τα δικά του μηχανήματα και οχήματα (απορριμματοφόρα, φορτηγά κ.λ.π.), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της καθημερινότητας κάθε κοινότητας.

            Σε ειδικές ή έκτακτες καταστάσεις, το ένα κλιμάκιο μπορεί να ενισχυθεί σε προσωπικό και μέσα από το άλλο.  Αυτό το ρυθμίζουν οι δύο Τοπικοί Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι συνεργάζονται στενά και άψογα μεταξύ τους.

            Πάνω σ΄αυτό το μοντέλο οργάνωσης έχουν ενοποιηθεί και τα βασικά συνεργεία που υπήρχαν στο Χολαργό και στου Παπάγου (επισκευής οχημάτων, ξυλουργεία καισιδηρουργεία),τα οποία είναι πλέον ενιαία για όλο το Δήμος μας, (το πρώτο εδρεύει στου Παπάγου και τα άλλα στο Χολαργό), όπως ενιαίες είναι και οι αποθήκες των υλικών τους.

            Επίσης, έχουν ενοποιηθεί και οι προμήθειες των υλικών καθαριότητας και πρασίνου καθώς και των ανταλλακτικών οι οποίες, από 1-1-2011, γίνονται συνολικά για τον ενιαίο Δήμο και όχι χωριστά για κάθε δημοτική κοινότητα.

            Αυτή, λοιπόν, είναι η οργάνωση της ενοποιημένης Διεύθυνσης ΠΕ-ΚΑ-ΠΡΑ. Για τη Δημοτική Αρχή που «ζει» από κοντά τα προβλήματα του Δήμου μας, οι ανάγκες καθαριότητας της πόλης μας καθώς και αυτές του πρασίνου και του περιβάλλοντος αντιμετωπίζοντας με τον καλύτερο τρόπο με αυτή την οργάνωση. Κάθε άλλο μοντέλο οργάνωσης, που προβάλλουν μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι που παριστάνουν στους παντογνώστες δεν μας βρίσκει σύμφωνους και νομίζουμε ότι αυτά που λένε ούτε οι ίδιοι τα πιστεύουν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Βασίλειος Ξύδης

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Υποναύαρχος Π.Ν. εα

 

Ο καιρός

Διαφήμιση