Ο Δήμος είναι ένας και ενιαίος

Χολαργός, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος είναι ένας και ενιαίος

Τεκμηριωμένη   απάντηση σε  ανεύθυνες  διαδόσεις

Αγαπητοί συμπολίτες,

            Θεωρούμε υποχρέωση να απαντήσουμε, με επίσημα στοιχεία, σε ορισμένα άτομα τα οποία παρουσιάζονται ως υποψήφιοι δήμαρχοι και προσάπτουν την κατηγορία στη Δημοτική Αρχή (και ιδιαίτερα στο Δήμαρχο) ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δημοτική κοινότητα Παπάγου και αδιαφορεί για το Χολαργό.

            Οι παραπάνω φερόμενοι ως υποψήφιοι Δήμαρχοι γνωρίζουν βέβαια την αλήθεια όπως γνωρίζουν ότι αυτά που ανεύθυνα υποστηρίζουν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Το κάνουν, όμως, γιατί νομίζουν ότι μ΄αυτόν τον τρόπο θα γίνουν αρεστοί στους κατοίκους Χολαργού και θα «εκθέσουν» τους υποψηφίους Δημάρχους που προέρχονται από το συνδυασμό του νυν Δημάρχου (οι οποίοι θα είναι αντίπαλοί τους στις δημοτικές εκλογές του Μαίου).

            Όπως προαναφέραμε, αυτές οι διαδόσεις είναι ανεύθυνες και ανακριβείς. Για να μη δημιουργούνται, λοιπόν, εσφαλμένες εντυπώσεις, θα παραθέσουμε τα ακόλουθα στοιχεία για τα έργα και μελέτες που έγιναν στο δήμο μας κατά τη 3ετία 2011-2013. Κατά την 3ετία αυτή, (δημαρχία Βασίλη Ξύδη) έγιναν ή είναι σε εξέλιξη στο δήμο μας τριάντα πέντε (35) τεχνικά έργα.  Από αυτά τα έργα  :

·        στη δημοτική κοινότητα Χολαργού έγιναν 15 έργα ή το 43% των έργων και

·        στη δημοτική κοινότητα Παπάγου έγιναν 8 έργα ή το 23% των έργων,

ενώ 12 έργα ή το 34% των έργων έγιναν και στις δύο κοινότητες (αφορούσαν αμφότερες τις κοινότητες).

Ως προς το οικονομικό μέρος των 35 έργων που έγιναν στο δήμο μας την 3ετία 2011-2013, ο προϋπολογισμός τους συνολικά ήταν 4.805.284,00 €.  Το ποσό αυτό διατέθηκε ως εξής :

·        1.721.614,00 € (ή το 35,8% του προϋπολογισμού των έργων) για την εκτέλεση των 15 έργων στη δημοτική κοινότητα Χολαργού,

·        562.928,00 € (ή το 11,7% του προϋπολογισμού) για την εκτέλεση των 8 έργων στη δημοτική κοινότητα Παπάγου και

·        2.520.742,00 € (ή το 52,5% του προϋπολογισμού) για την εκτέλεση των 12 έργων που αφορούν και τις δύο δημοτικές κοινότητες.

Το ίδιο έγινε και στις μελέτες τεχνικών έργων. Από τις 9 μελέτες που συντάχθηκαν και πληρώθηκαν, οι 5 έγιναν για το Χολαργό και οι 3 για τον Παπάγο ενώ 1 μελέτη αφορούσε και τις 2 δημοτικές κοινότητες. Οι 5 μελέτες για το Χολαργό κόστισαν 69.000,00 € ενώ οι 3 για τον Παπάγο 22.263,00 €.

(Σημείωση : τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου).

            Ας ελπίσουμε ότι, μετά την παράθεση των παραπάνω αναμφισβητήτων  και επακριβών στοιχείων, θα σταματήσει οποιαδήποτε παραπληροφόρηση. Ας ελπίσουμε επίσης ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις και εξαγγελίες θα είναι ρεαλιστικές και, προ πάντων, δεν θα είναι ψευδείς και ανακριβείς και δεν θα βασίζονται σε ανεύθυνες, κακόβουλες και ανυπόστατες πληροφορίες.

            Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας, αισθανόμεθα την  υποχρέωση να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν τη διοίκηση του Δήμου (1-1-2011), αγωνίζονται καθημερινά για να προωθηθούν και να επιλυθούν με το καλύτερο τρόπο τα προβλήματα του ενιαίου δήμου μας (ιδιαίτερα τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που κατέλειπε η προηγούμενη δημοτική αρχή Χολαργού, τα οποία τακτοποιήσαμε, από τον πρώτο χρόνο της θητείας μας). Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, αυτά τα προβλήματα τα επιλύσαμε γρήγορα, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Χώρα μας επί μία και πλέον 4ετία και παρά τις περικοπές που μας επιβλήθηκαν, όχι μόνο στις κρατικές επιχορηγήσεις (οι οποίες εγγίζουν το 60%) αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Βασίλειος Ξύδης

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Υποναύαρχος Π.Ν. εα.

Ο καιρός

Διαφήμιση