Μεγάλη δικαστική επιτυχία με σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο

Χολαργός, 31Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεγάλη δικαστική επιτυχίαμε σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο

Αγαπητοί συνδημότες,

            Το καλύτερο τέλος είχε για το Δήμο μας η δικαστική εκκρεμότητα μεταξύ του τ. Δήμου Παπάγου και του ελληνικού δημοσίου, σχετικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου, έκτασης 94.761,72 τμ στην Κτηματική Περιφέρεια Παπάγου, για τη διάνοιξη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ.).

            Το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασή του, αναγνώρισε οριστικά και τελεσίδικα ότι, από τα 94.761,72 τμ που απαλλοτριώθηκαν στην περιοχή Παπάγου για τη διάνοιξη της Δ.Π.Λ.Υ., δικαιούχος αποζημίωσης από το δημόσιο για τα 78.550,52 τμ είναι ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, ενώ ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.), ο οποίος διεκδίκησε να αναγνωριστεί ως ιδιοκτήτης όλης της έκτασης, είναι δικαιούχος για τα υπόλοιπα 16.211,20 τμ. Επισημαίνεται ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου είναι οριστική και δεν μπορεί να προσβληθεί δικαστικά.

Με βάση αυτή την οριστική και τελεσίδικη απόφαση του Πρωτοδικείου και την υπ’ αριθ. 6338/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (με την οποία καθορίστηκαν οι οριστικές τιμές αποζημίωσης ανά τ.μ.), ο Δήμος μας δικαιούται να εισπράξει το σημαντικό ποσό των 6.030.000,00€, το οποίο θα ενισχύσει άμεσα και αποτελεσματικά τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτό το ποσό που θα εισπράξουμε, θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός εσόδων του Δήμου μας κατά 25% ή και περισσότερο.

Η είσπραξη του παραπάνω ποσού των 6.030.000,00 € προβλέπεται να γίνει σχετικά γρήγορα  (το 60% αυτού του ποσού εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί άμεσα), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση, το ελληνικό δημόσιο έχει καταθέσει από το 1998 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το συνολικό ποσό της αξίας των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν.

Αγαπητοί συνδημότες,

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η παραπάνω οριστική και ευνοϊκή για το Δήμο μας διευθέτηση του θέματος της απαλλοτρίωσης στην περιοχή της Δ.Π.Λ.Υ. είναι πολύπλευρα σημαντική για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού γιατί, πέρα από τη σημαντική αύξηση των εσόδων μας κατά 25% ή και περισσότερο, αποκτούν ουσία και περιεχόμενο οι υπ’ αριθ. 473/1995 και 76/2006 παλαιότερες αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Με αυτές τις αποφάσεις, είχε επιλυθεί αμετάκλητα υπέρ του τ. Δήμου Παπάγου η διαφωνία του με τον Α.Ο.Ο.Α. σε ό,τι αφορά στην κυριότητα εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 2.040 στρεμμάτων στην περιοχή Παπάγου. Αυτές οι εκτάσεις των 2.040 στρεμμάτων προορίζοντο για κοινόχρηστους και κοινωφελείς σκοπούς, όταν είχε επεκταθεί, το 1979, το σχέδιο πόλης της τ. Κοινότητας Παπάγου. Μετά την ακύρωση αυτής της επέκτασης, το 1981, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (το οποίο έκρινε ότι η περιοχή στην οποία θα εγένετο η επέκταση της πόλης θεωρείται δασική και, ως εκ τούτου, μη οικοδομήσιμη),  ο τ. Δήμος Παπάγου διεκδίκησε την κυριότητα των 2.040 δασικών στρεμμάτων και, μετά από μακροχρόνιους και επίμονους δικαστικούς αγώνες, την κέρδισε με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Τμήμα αυτών των 2.040 δασικών στρεμμάτων αποτελούν τα 78.550,52 τ.μ. που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή της Δ.Π.Λ.Υ., για τα οποία ο Δήμος μας θα αποζημιωθεί με το ποσό των 6.030.000,00€, όπως προαναφέρθηκε.

Η Δημοτική Αρχή αισθάνεται πλήρως ικανοποιημένη και δικαιωμένη από την επιτυχή έκβαση αυτής της υπόθεσης και θεωρεί υποχρέωσή της να εξάρει τη συμβολή σ’ αυτή την επιτυχία του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας κ. Νικ. Γεωργακοπούλου και ιδιαίτερα του προσφάτως αποχωρήσαντος Νομικού Συμβούλου του τ. Δήμου Παπάγου και εν συνεχεία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού δικηγόρου επί τιμή κ. Κωνσταντίνου Σκολίδη.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Βασίλειος Ξύδης

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Υποναύαρχος Π.Ν. εα

 

Ο καιρός

Διαφήμιση