Κοινή γνώμη: Ο καλύτερος οδηγός…!

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, επιθυμούμε να αναφερθούμε στα συμπεράσματα από την προσέγγιση της κοινής γνώμης, η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους όπως είναι:

Απογοήτευση για τα συνεχή και χρονίζοντα προβλήματα αλλά και

Ελπίδα για ένα Νέο και Σύγχρονο Δήμο – μια πιο ανθρώπινη πόλη

 

Ενδιαφέρον για το μέλλον Παπάγου – Χολαργού αλλά και …

Αδιαφορία έναντι της αυτοπροβολής

Κόπωση και απέχθεια για τις πολιτικές και δημοτικές αντιπαραθέσεις … αλλά και

Δυναμικότητα όταν πρόκειται να διεκδικηθούν διάφορα σοβαρά και χρήσιμα αιτήματα

Ο καιρός

Διαφήμιση