Επιμορφωτικά Τμήματα ΔΟΠΑΠ έτους 2012-2013

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ’ αριθ. 79/2012 και 80/2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ, εγκρίθηκε η λειτουργία των παρακάτω Επιμορφωτικών Τμημάτων:

Έναρξη 15/10/2012 – 30/5/2013

Τμήματα για Παιδιά

1. Μουσικοκινητική Αγωγή- Σύστημα διδασκαλίας ORFF.

Δύο τμήματα ανα ηλικία από 1 ώρα.Τετάρτη 16:00--18:00,

ΔΟΠΑΠ Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου

 

2. Αρμόνιο.

Tρία τμήματα ανα ηλικία από 1 ώρα. Σάββατο 10:00-13:00

Αγαμέμνονος 4 Χολαργός,2ος όρ .κτίριο ΚΑΠΗ

 

3. Ζωγραφική – Εικαστική Αγωγή.

Ένα τμήμα από 2 ώρες.Παρασκευή: 16:00-18:00.

Αγαμέμνονος 4 Χολαργός,2ος όρ. κτίριο ΚΑΠΗ

 

4. Θεατρική Αγωγή- Θεατρικό παιχνίδι.

Ένα τμήμα από 2 ώρες.Δευτέρα 16:00-18:00 .

Ελευθερ.Βενιζέλου 1 Παπάγου, Πνευματικό Κέντρο

 

5. Κρουστά – Πνευστά.

Δύο Τμήματα από 1 ώρα. Τρίτη 16:00-18:00.

ΔΟΠΑΠ Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου Παπάγου

 

6. Ηλεκτρική Κιθάρα – Ηλεκτρικό Μπάσο/ Δημιουργία Γκρούπ.

Δύο τμήματα από 1 ώρα. Aπο 6η Δημοτικού και άνω.Τρίτη 19:00-21:00

ΔΟΠΑΠ Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου Παπάγου

 

Για τα έξι ανωτέρω συμμετοχή 80 ευρώ για Δημότες & 100 ευρώ για Ετεροδημότες

 

7. Mπαλέτο (4 -9 ετών και άνω)

Τρίτη & Πέμπτη 16:00-17:00 ballet 1 (4-6 ½ ετών).

Τρίτη & Πέμπτη 17:00-18:00 ballet 2 (6 1/2-9 ετών) .

Πέμπτη 18:00-19:00 & Σάββατο 9:00-10:00 Ballet 3 (9 ετών και άνω)

ΔΟΠΑΠ Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου Παπάγου

 

8. Μοντέρνοι Χοροί&Hip-Hop

Τρίτη 18:30-19:30 & Σάββατο 11:30-12:30 modern 1 (5 ½-7 ετών)

Τρίτη 19:30-20:30 & Σάββατο12:30-13:30 modern 2 (7-9 ετών)

Τρίτη & Πέμπτη 20:30-21:30 modern 3 (9 ετών και άνω).

Γυμναστήριο Σύρου (τέρμα) Χολαργός

 

Για τα δύο ανωτέρω συμμετοχή 120 ευρώ για Δημότες & 150 ευρώ για Ετεροδημότες.

 

Τμήματα για Ενήλικες

 

1. Εργαστήρι Έκφρασης και Eπικοινωνίας.

Ένα Τμήμα από 3 ώρες. Δευτέρα: 20:30-23:30.

Ελευθερ.Βενιζέλου1 Παπάγου, Πνευματικό Κέντρο

 

2. Κόσμημα.

Ένα Τμήμα από 2 ώρες. Δευτέρα:18:00-20:00. (Εάν υπάρξει η απαιτούμενη συμμετοχή θα δημιουργηθεί και πρωινό τμήμα Τετάρτη 10:00-12:00

Αγαμέμνονος 4 Χολαργός,2ος όρ. κτίριο ΚΑΠΗ

 

3. Αγιογραφία.

‘Ένα Τμήμα από 2 ώρες. Τρίτη: 18:00-20:00.

Αγαμέμνονος 4 Χολαργός,2ος όρ. κτίριο ΚΑΠΗ

 

4. Κοπτική – Ραπτική.

Ένα τμήμα από 2 ώρες.Τετάρτη : 18:00-20:00. (Εάν υπάρξει η απαιτούμενη συμμετοχή θα δημιουργηθεί και πρωινό τμήμα Τετάρτη 12:00-14:00).

Αγαμέμνονος 4 Χολαργός,2ος όρ. κτίριο ΚΑΠΗ

 

5. Εργαστήρι Ζωγραφικής.

Δύο Τμήματα από 2 ½ ώρες Πέμπτη: 15:30-18:00 ή 18:00 -20:30. Αγαμέμνονος 4 Χολαργός,2ος όρ. κτίριο ΚΑΠΗ

 

6. Θεατρικό Εργαστήρι.

Ένα Τμήμα από 3 ώρες.Πέμπτη: 20:30-23:30

Ελευθερ.Βενιζέλου1 Παπάγου, Πνευματικό Κέντρο.

 

7. Ψηφιακή Φωτογραφία.

Ένα Τμήμα Παρασκευή:19:00-20:00

Ελευθερ.Βενιζέλου1 Παπάγου, Πνευματικό Κέντρο.

 

8. Μουσική Τεχνογνωσία/Τεχνολογία.

Ένα Τμήμα απο 15 ετών και άνω Παρασκευή 20:00-21:00.

Ελευθερ.Βενιζέλου1 Παπάγου, Πνευματικό Κέντρο.

 

9. Ομάδα «Αυλαία».

Ένα τμήμα Παρασκευή 21:00-23:00.

Ελευθερ.Βενιζέλου1 Παπάγου, Πνευματικό Κέντρο.

 

10. Θεατρική Ομάδα ΔΟΠΑΠ

Κυριακή 18:00-23:00.

Ελευθερ.Βενιζέλου1 Παπάγου, Πνευματικό Κέντρο.

 

 

Για τα ανωτέρω συμμετοχή 80 ευρώ για Δημότες & 100 ευρώ για Ετεροδημότες

 

 

11. Mοντέρνoι Χοροί – Latin.

Τρίτη 20:00-21:00 Aρχάριοι

Τρίτη 21:00-22:00 Eνδιάμεσο, αρχαρίων και από 1 έως και 3 έτη

Πέμπτη 20:00-21:00 Προχωρημένο από 2 έως & 3 έτη

Πέμπτη 21:00-22:00 Προχωρημένο απο3 έως &5 έτη

Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου Παπάγου, ΔΟΠΑΠ.

 

Για το ανωτέρω συμμετοχή 150 ευρώ.

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής, κρίνονται απαραίτητες, καθώς τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Αυτό είναι και η προϋπόθεση για αύξηση ή μείωση τμημάτων.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

• Ως Δημότες νοούνται και οι κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

• Οι πολύτεκνοι άνω των 4 παιδιών, συμμετέχουν δωρεάν σε όλα τα προγράμματα του ΔΟΠΑΠ (1 δραστηριότητα το κάθε μέλος), προσκομίζοντας πιστοποιητικό από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων και εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας και Ε9 για απόδειξη της οικονομικής του στενότητας.

• Οι τρίτεκνοι 30% έκπτωση σε όποιο πρόγραμμα συμμετέχουν.

• Τα ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %) συμμετέχουν δωρεάν σε όλα τα προγράμματα του ΔΟΠΑΠ, προσκομίζοντας ανάλογο δικαιολογητικό.

• Οι Φοιτητές και Σπουδαστές, έκπτωση 50 %, με την προϋπόθεση προσκόμισης Φοιτητικής Ταυτότητας ισχύος του έτους που διανύουμε (2012–2013).

• Οι υπάλληλοι του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των ΝΠΔΔ του (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) συμμετέχουν δωρεάν σε όλα τα προγράμματα του ΔΟΠΑΠ.

• Τα μέλη των οικογενειών Υπαλλήλων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έκπτωση 30% σε όποιο πρόγραμμα συμμετέχουν.

• Έκπτωση 20% στους κατόχους Κάρτας του Δημότη.

• Ετήσια προεξόφληση για όλα τα προγράμματα, έκπτωση 10 % (εκτός του οικογενειακού πακέτου).

• Το 2ο μέλος της ίδιας οικογένειας έκπτωση 20 % σε όλα τα προγράμματα.

• Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούται δύο ή περισσότερες εκπτώσεις τότε επιλέγεται η συμφερότερη για αυτόν.

 

 

 

ΣΚΑΚΙ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Αγαμέμνονος 4 Χολαργός,2ος όρ. κτίριο ΚΑΠΗ. Τρίτη/Σάββατο

 

Σ υμμετέχουμε

Ε πικοινωνούμε

 

Π αίζουμε

Ε υχαριστιόμαστε

Ρ ωτάμε

Ι κανοποιούμαστε

Μ αθαίνουμε

Ε ιρηνεύουμε

Ν ικάμε

Ο ραματιζόμαστε

Υ πάρχουμε

Μ επιμορφωνόμαστε

Ε κφραζόμαστε

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο καιρός

Διαφήμιση